Inleefsessies ouderenzorg

5 boeiende inleefsessies waarbij situaties uit het dagelijkse leven van ouderen met een beperking of dementie worden gesimuleerd; thuis, in het woonzorgcentrum, in het ziekenhuis,…

De deelnemers ervaren zelf aan den lijve de beperking en worden gecoacht door ervaringsdeskundigen.

In 2015 en 2016 organiseerden wij voor het eerst deze sessies voor het personeel van de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk – vzw Zusters Augustinessen.
De sessies werden bijzonder goed gesmaakt door de professionele deelnemers.

Artikel in Duizendboot april 2016

Enkele citaten:

Sessie door Peter gebracht (‘visueel’):
“alles dik in orde, chapeau, sterk om er zo over te willen en kunnen praten, we konden zelf beleven hoe men zich met een visuele beperking verplaatst, zelf ervaren welke invloed je als begeleider hebt, persoonlijke belevenis, kennismaking met hulpmiddelen, je leert de gepaste houding en vertrouwen hebben.”

Sessie door Koen & Rosette gebracht (‘auditief’):
“heel goede opbouw, goede ervaring, zelf kunnen ervaren wat het is slechthorend te zijn, heel leerrijk, heel goed gebracht, interessant, veel tips, bijzonder zinvol, heel bruikbare tools leren kennen voor toepassing op werkvlak, voor herhaling vatbaar.”

Sessie door Michel gebracht (‘psychisch’):
“spreekt uit eigen ervaring en men krijgt een goed beeld, goede afwisseling, erg boeiende leerervaring, kunnen binnenkijken in chaos bij een persoon met schizofrenie, meer inzicht en begrip, heel goede bijscholing, bruikbare tips, doorbreken van taboe.”

Sessie door Chris gebracht (‘fysiek’):
“goede kennismaking met technologie, interessante activiteiten en opdrachten, de tips verteld vanuit de wereld van iemand met een beperking neem ik mee, bewondering voor deze persoon, belangrijke ervaring rond respect en empathie."

Sessie door Patrick gebracht (‘dementie’):
“pakkende verhalen gehoord, interessant beeldmateriaal met getuigenissen van familieleden , openheid, nu begrijp ik mijn mama beter en besef beter wat beginnende dementie betekent, goede begeleider, alles was dik in orde, ik ga meer stilstaan bij mijn handelingen en functioneren als hulpverlener, doe zo verder.”

In een samenwerking met het FE.BI (sectorfonds Ouderenzorg) worden onze 5 inleefsessies in het najaar van 2016 overal in Vlaanderen georganiseerd.
Onze inleefsessies worden ondersteund door cera en KOBA vision.

Inhoud, doelstellingen, methodiek en praktische info leest u in de voorstellingsfiches.

Info
Mentor vzw: tel.: 056/26.44.34, info@mentorvzw.be
Koen Amerlynck, tel.: 056/24.41.26, koen.amerlynck@kortrijk.be