Mijn werknemer doet de ramadan. Wat nu?

U wenst een sterk team, los van de culturele achtergrond van uw werknemers. Toch botst u soms op uitdagingen gerelateerd aan cultuur zoals eetgewoonten, verlofaanvragen, omgang man-vrouw, …

WAT?
U stelt (onder andere) mensen van niet-Belgische origine te werk. In de dagdagelijkse praktijk (op de werkvloer) kan dit soms tot misverstanden of regelrechte conflicten leiden.
U wenst zich te versterken in de persoonlijke benadering naar al uw werknemers (zowel autochtoon als allochtoon) om uw werking verder te versterken.

Inhoud sessie

 • Introductie: kenmerken van werknemers van niet-Belgische origine
 • Invloed van verschillende referentiekaders op de werkvloer: op vlak van eetgewoonten,
 • gebruik van toilet, omgang man-vrouw, normen voor kleding, verlofdagen, …
 • De kracht van klare taal en duidelijke communicatie
 • Focus op talenten en samenwerken
 • Vaardigheden inoefenen:
  • Hoe communiceren met mijn werknemers?
  • Hoe zet ik de nodige begeleiding op voor direct leidinggevenden (eventueel van toepassing op zichzelf als zaakvoerder)
  • Hoe ga ik als KMO om met de eventuele weerstand bij collega's

Na deze workshop:

 • Heeft u praktische tips over hoe bepaalde zaken aan te pakken op uw diverse werkvloer
 • Kan u (nog) beter omgaan met de uitdagingen die een diverse werkvloer met zich mee brengt

HOE?
Er wordt vertrokken van reële situaties die u zelf ondervonden heeft. Vanuit deze concrete cases gaat u aan de slag om verschillende invalshoeken te vinden voor de dagdagelijkse en praktische uitdagingen van uw diverse werkvloer.
U krijgt hierbij enkele eenvoudige en praktisch toepasbare inzichten mee over samenwerken vanuit verschillende culturen.

VOOR WIE?

U stuurt quasi dagdagelijks een team of mensen aan, waarbij ook mensen van niet-Belgische origine zijn. U bent de zaakvoerder, (direct) leidinggevende, (team-/afdelings)verantwoordelijke, ...
Bij voorkeur werkt u in een KMO (

Contact Praktische en inhoudelijke vragen kan je stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 23 72 80