Projecten

CREActief

CREActief haalt creatieve methodieken en psycho-educatie uit de therapeutische context naar de wereld van werkzoekendenbegeleiding.
CREActief ontwikkelt een innovatieve dienstverlening, complementair aan bestaande trajectbegeleiding richting werk
CREActief richt zich specifiek op verbaal minder sterke werkzoekenden en werkzoekenden met mentale blokkades richting(begeleiding naar) werk.

Doorstroom SEC (BW/SW)

Naar aanleiding van het nieuwe decreet maatwerk en in afwachting van de opstart van maatwerk wordt doorstroom voor doelgroepmedewerkers naar een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt uitgeprobeerd binnen een nieuw project. In het ESF-project Doorstroom SEC (BW/SW) vormen we daarom een brug tussen de huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie, voor doelgroepwerknemers uit de beschutte of sociale werkplaatsen.

ESF oproep 432 doorstroom maatwerk en LDE

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen de deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE.
Deze doorstroombegeleiding wordt voorzien in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE en bijhorende uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering voor doelgroepwerknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject naar het Normaal Economisch Circuit.

JoWW= Jongeren Welzijn Werk

JoWW wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken.
We vertrekken hierbij vanuit een klantgerichte benadering en kunnen ondersteuning bieden op verschillende domeinen: materieel (inkomen, schuldbemiddeling, huisvesting, enz.); psychisch (verslavingsproblematiek, depressie, enz.); medisch (gezondheidsproblemen, functiebeperkingen, enz.); sociaal (gezinsrelaties, vereenzaming, discriminatie, enz.); cultureel (inburgering, emancipatie, enz.).

JUMP-LAB

Onze snel veranderende arbeidsmarkt maakt het voor heel wat mensen moeilijker om vandaag de dag een passende job te vinden.
Het ESF-project JUMP-lab focust specifiek op het verhogen van tewerkstellingskansen van laag- en ongeschoolde jongeren.

PADVINDER

Het project Padvinder ontwikkelde een digitale vragenlijst om het profiel van jongeren op een laagdrempelige manier in kaart te brengen. Het draaiboek biedt vervolgens handvaten om de begeleiding op maat van deze jongere aan te passen. Ontdek hier hoe Padvinder jou verder kan helpen!

Werken tijdens/na kanker is geen evidentie. | Rentree.

Samen met de Rentree-coach zoek je naar antwoorden op al je vragen en onzekerheden over werken na kanker.

WERKINLEVING VOOR JONGEREN (WIJ 3)

Zeer intensieve en zeer flexibele trajectbegeleiding op maat voor laaggeschoolde niet-werkende werkzoekende jongeren (van 18 tot 25 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkplekleren voor vluchtelingen (AB Réfugiés)

Voor het Interreg-project AB Réfugiés slaan VDAB, de POM West-Vlaanderen, Mentor vzw en Groep Intro de handen in elkaar. Binnen dit project krijgen laagopgeleide vluchtelingen de kans om een leerwerkstage te volgen bij een maatwerkbedrijf en op deze manier door te stromen naar de arbeidsmarkt. Tijdens de stage en in hun zoektocht naar werk worden ze ondersteund door een coach.

Actief op 2 sporen
Begeleiding voor wie:
• lange tijd niet in contact geweest is met VDAB
• (opnieuw) stappen naar werk wil zetten