Sociale inclusie in een interregionale context

Hoewel armoedebestrijding in de eerste plaats een nationale en regionale verantwoordelijkheid is, kan de EU helpen met de ontwikkeling en verspreiding van doeltreffende en innovatieve methodes.
EU–middelen zoals ondermeer de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten en –programma’s kunnen hierbij duidelijk een meerwaarde aantonen.
Sociale inclusie is hierbij een belangrijke hefboom.

OCMW Kortrijk en Stad Kortrijk zijn partner in drie 2 zeeën projecten die op verschillende domeinen aan sociale inclusie werken.
Omdat het belang van sociale inclusie in de thematische benadering van de groeistrategie van EU 2020 niet genoeg kan onderstreept worden, organiseren OCMW en Stad Kortrijk naar aanleiding van de European Territorial Cooperation Days, op 21 september 2012
een conferentie en projectenbeurs die deze projecten in de kijker zetten: grensoverschrijdende projecten die in diverse sectoren op het terrein aan sociale inclusie doen en zo mee helpen bouwen aan een sociaal Europa enerzijds en een hersteleconomie anderzijds.

Programma:

CONFERENTIE Muziekcentrum TRACK, Conservatoriumplein 1, Kortrijk

 • 9.15 uur Onthaal
 • 9.45 uur Verwelkoming door Dhr. Stefaan De Clerck, burgemeester van Kortrijk

Projecten in de praktijk:

 • 10 uur INSPIRER (energie)
 • 10.15 uur VILLA CROSSMEDIA (informatie- en communicatietechnologie)
 • 10.30 uur DNA (veilige en leefbare steden – actief burgerschap)
 • 10.45 uur iAge (e-inclusion in een vergrijzend Europa)

PAUZE

 • 11.15 uur LEARNING CITIES (onderwijs)
 • 11.30 uur SUCCES (arbeidsmobiliteit)
 • 11.45 uur SWAP NOW (milieu)
 • 12 uur Key note speaker over sociale inclusie en interregionale samenwerking (nog te bepalen)
 • 12.25 uur Conclusie door Mevr. Franceska Verhenne, voorzitter OCMW Kortrijk

Walking dinner // mogelijkheid tot het bezoeken van de projectenbeurs
PROJECTENPARCOURS Diverse locaties in de stad, Kortrijk

 • 13.30 – 15 uur Wandelparcours met bezoeken aan diverse projecten
  in de stad
 • BUURTFEEST Stasegemsestraat, Kortrijk

 • 15 uur na afloop van deze conferentie bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het straatfeest in de Stasegemsestraat, dat volledig werd opgezet vanuit het eigenaarschap van de buurtbewoners, de doelstelling binnen het project DNA. Dit straatfeest start om 15u en biedt in samenwerking met tal van lokale partners en organisaties een mix van activiteiten aan.

 

Mogen wij u vriendelijk verzoeken in te schrijven vóór 15/09/2012
met aanduiding van het aantal personen.
Inschrijven kan via bruno.vandenberghe@ocmwkortrijk.be