Doorstroom LDE

Wat?

Naar aanleiding van het nieuwe decreet en de uitvoeringsbesluiten van de Lokale Diensteneconomie wordt doorstroom naar een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt een verplichting voor iedere doelgroepmedewerker die werkzaam is binnen LDE. In het ESF-project Doorstroom LDE vormen we daarom een brug tussen de huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie, voor doelgroepwerknemers uit de Lokale Diensteneconomie.
We doen dit in 4 fases:

  • Voortraject: sollicitatietraining, jobdoelwit bepalen, ondersteuning bij vervulling randvoorwaarden, opmaak POP i.f.v. doorstroomtraject
  • Jobmatching: zoeken van één of meer stages in samenspraak met de doelgroepwerknemer op basis van een reëel jobaanbod bij een stageverlenende organisatie
  • Stage: De coach begeleidt de doelgroepmedewerker op zijn stageplaats op vlak van onthaal, communicatie, bemiddeling, actualisering POP i.f.v. stage. Daarnaast heeft de coach ook een belangrijke taak bij het ondersteunen van de stageplaats door middel van advies (omtrent aanpassen arbeidsomgeving, werkprocessen en de functie van de stagiair,…), coachen van de ploegchef en beantwoorden van allerhande vragen.
  • Nazorg: Na een positieve stage gaat de doelgroepwerknemer uit dienst bij de LDE –organisatie en in dienst bij het stagebedrijf. Hierbij wordt er nog ondersteuning voorzien door de doorstroomcoach bij de administratieve afhandeling van de nieuwe tewerkstelling. Daarnaast staat de coach in voor bijkomende raadgevingen aan de werkgever en de doelgroepwerknemer die gericht zijn op de duurzame tewerkstelling bij de reguliere werkgever.

Per doorstromer worden er 140 uren begeleiding voorzien die zowel individueel als in groep kunnen doorgaan. We houden hierbij rekening met de nabijheid van de doorstromer zodat de verplaatsingen zoveel als mogelijk binnen de perken blijven.
De duurtijd van het volledige traject (alle 4 de fases) omvat een maximum van 9 maanden.

Voor wie?

Doorstroom LDE richt zich op elke doelgroepmedewerker die werkzaam is binnen een LDE-organisatie en de stap naar de reguliere arbeidsmarkt wenst te zetten.

Wanneer?

Het ESF-project doorstroom LDE start in mei 2017 en loopt af in december 2018.

Contact?

Met vragen over het project kan u terecht bij Claudia Fosselle

0473 86 27 35
056 26 44 34

c.fosselle@mentorvzw.be
www.mentorvzw.be
Dit project is mogelijk dankzij de steun van ESF en de Vlaamse Overheid

type: