Niet te oud voor de arbeidsmarkt

Ben je afgeschreven op de arbeidsmarkt als je oud bent ? Over dat thema was er een congres in Kortrijk bij de deelnemers intercommunale Leiedal en de vzw Mentor op 14 november 2012. Zij werkten samen met 6 andere partners uit verschillende Europese landen het project iAge uit om ouderen weer aan de slag te krijgen. Het project iAge is een internationaal project binnen het programma INTERREG IVB (North Sea Region Programme).
iAge heeft twee grote doelstellingen:

  1. Stimuleren van een actieve participatie en betrokkenheid van oudere mensen in de arbeidsmarkt en/of vrijwilligerswereld.
  2. Versterken van regionale ontwikkeling door het gebruik en de toegankelijkheid van ICT te promoten in het kader van Levenslang Wonen.

Elke partner van iAge doet een lokale vertaalslag van deze doelstellingen en koppelt hieraan verschillende acties. Mentor vzw werkt nauw samen met iAge partner intercommunale Leiedal om deze objectieven in de regio Zuid-West-Vlaanderen te realiseren. De acties gaan van ICT training met het oog op de arbeidsmarkt en Levenslang Wonen tot het aanmoedigen van vrijwilligerswerk.

Binnen Mentor worden er ook verschillende acties georganiseerd om oudere werkzoekenden terug aan de slag te krijgen. Zo organiseert mentor oa. De beroepsopleiding keukenhulp (V.O.R.K.) en de opleiding bediende onthaal en communicatie.
In het filmpje ziet u hoe oudere werkzoekenden zich opnieuw omscholen om na de beroepsopleiding terug te gaan werken in de keukensector.

niet te oud voor de arbeidsmarkt, Focus-WTV 14/11/2012