Inleefsessie: dementie

dinsdag 28 november 2017 13:30 uur - 16:30 uur

Door de toenemende vergrijzing groeit het aantal personen met dementie. Zo zien we het aantal personen met dementie in Vlaanderen tegen 2050 verdubbelen. Onze maatschappij staat dan ook voor volgende grote uitdaging: hoe kunnen we als samenleving beter leren omgaan met dementie. Het spreekt voor zich dat in de woonzorgsector en ziekenhuissector het aandeel ouderen met dementie ook daar steeds meer zal toenemen. Tot op vandaag zien we echter dat vele hulpverleners onwennig staan t.o.v. deze problematiek. De inleefsessie heeft daarom als doel meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld, de mogelijke benaderingswijzen en het belang van je eigen inbreng als zorgverlener en mens.

Deze inleefsessie is bedoeld voor iedereen die in zijn werk en/of in zijn nabije omgeving wel eens in contact komt met mensen met dementie: maatschappelijk werk, verzorging, verpleegkunde, orthopedagogie, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie, maar ook studenten, mantelzorgers, vrijwilligers, onthaalbedienden, animatoren, logistieke hulpen, personeel van de cafetaria, poetshulpen, …..

Locatie

Mentor vzw
Wandelweg 11a 8500 Kortrijk
routebeschrijving

Info

www.quest-it.be/inleefsessie-dementie

Inschrijven kan tot woensdag 29 november 2017

Kostprijs

80 excl BTW (leden Academy&Friends en Jongerenbegeleiding-Informant betalen 70 euro excl BTW)

Meer info

Aanpak:

  • Aan de hand van een filmmontage van getuigenissen worden de diverse thema’s gebracht. Via interactie en persoonlijke vraagstelling wordt ingespeeld op de behoeften van de groep zonder het thema uit het oog te verliezen.
  • De deelnemers worden uitgenodigd om stil te staan bij hun eigen kijk op dementie en de directe weerslag hiervan op het werken met personen met dementie.
  • Persoonlijke ervaringen, angsten en frustraties komen aan bod.
  • De eigen werking wordt kritisch benaderd, en er wordt stilgestaan bij eventuele haalbare veranderingsstrategieën in de concrete benadering en aanpak

Over de docent

Patrick Laevens is verpleegkundige in wzc De Weister en referentiepersoon dementie en palliatieve zorg. Hij volgde een opleiding ethiek en kan een jarenlange ervaring voorleggen m.b.t. het praktisch omgaan met mensen met dementie. Patrick werkt tevens als vormingswerker bij Mentor vzw en Perspectief. Hij doet dit op een interactieve manier via rollenspel, groepswerk en persoonlijke vraagstelling. Hij is deskundig in het werken met groepen en heeft heel wat ervaring met het coachen inzake dementie.