VDAB, Accent Jobs, vzw Mentor en Stad Roeselare proberen vacatures in te vullen

Met een gratis las-opleiding willen de VDAB en Accent Jobs i.s.m. vzw mentor het tekort aan arbeidskrachten wegwerken.

Artikel De Standaard