Nieuws
Buurtgericht assessment (skills audit)

Wat

Een vertaling van het programma voor algemene beroepsoriëntering (Mentor vzw) tot een methodiek om op een toegankelijke en laagdrempelige manier talenten van mensen te ontdekken.
Het uitgangspunt is het observeren volgens de “WAKKER” methodiek. Deze methodiek wordt toegepast tijdens buurtgerichte activiteiten.
Na de activiteit worden de resultaten teruggekoppeld naar de deelnemers. De deelnemer krijgt op een laagdrempelige manier zicht op zijn talenten en mogelijkheden.

Waarom


Workshops solliciteren

Wat

Een workshop gebaseerd op de gids ’10 stappen naar werk’. Dit betekent klare taal, voorbeelden uit de praktijk en oefeningen.

Deze workshop richt zich op de eerste stappen die van iedere werkzoekende verwacht worden. Er wordt aandacht besteed aan de individuele zoektocht van iedere deelnemer.

Waarom

Vaak wordt het solliciteren als vanzelfsprekend beschouwd en worden de basisprincipes van een succesvolle sollicitatie uit het oog verloren.

In deze workshop starten we bij de basis en geven we praktische tips om aan de slag te gaan.Pagina's