Werken aan je zelfbeeld

Ik en de ander

 1. Sociale vaardigheden: empathie, conflicten, zelfbeeld, werken in team, werk // privé, …
 2. Relaties: familie, vriendschap, liefde, seksualiteit, …
 3. Mensen ontvangen: hoe het gezellig maken, hoe koken voor vrienden, …
 4. Ik en kinderen: de impact van kinderen, hoe opvoeden, …

Methodiek

De onderwerpen werden op een pedagogisch verantwoorde methode uitgewerkt. De aanpak is zeer divers en de aaneenschakeling van methodieken sterk afwisselend.
We hanteren onder meer volgende methodieken:

 • Het organiseren van praktijkactiviteiten
 • Het begeleiden van groepsdiscussies
 • Het organiseren van bezoeken
 • Het vertonen van beeld- en/of audiomateriaal
 • Het toepassen van fysieke oefeningen
 • Het werken vanuit concrete probleemstellingen
 • Het toepassen van humor als een gezonde vorm van zelfrelativering

Via de verscheidenheid aan methodieken willen we de deelnemers de nodige handvaten in het leven aantonen en eigen maken. We stellen hierbij veel belang in het werkelijk beleven en zelf uitvoeren van deze handvaten door de deelnemers.

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen (incl. aanvraag vrijblijvende offerte) kan je stellen via academy@mentorvzw.be
of via 056 23 72 80