Outplacement

Wat

Outplacement is een begeleiding die in opdracht van de werkgever door het outplacementbureau wordt verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe job te vinden of een zelfstandige activiteit op te starten.
U kan beroep doen op Mentor voor deze begeleiding. Mentor vangt uw ontslagen werknemer op en begeleidt hem bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Het is de bedoeling dat de werknemer door deze intensieve begeleiding vlug een nieuwe job vindt.

Duur

De begeleiding kent een maximale duur van twaalf maanden en is ingedeeld in drie fasen. Tijdens elke fase heeft de werknemer recht op 20 uren begeleiding.
De overgang van de fases verloopt automatisch. De begeleiding wordt onderbroken wanneer de werknemer verwittigt dat hij een nieuwe job heeft gevonden.

  1. Fase 1: 20 uur - max. 2 maanden (indien geen nieuwe job in fase 1, start fase 2)
  2. Fase 2: 20 uur- max. 4 maanden (indien geen nieuwe job in fase 2, start fase 3)
  3. Fase 3: 20 uur – max. 6 maanden

Inhoud

Een outplacementbegeleiding omvat volgende stappen:

  • psychologische begeleiding
  • opmaken persoonlijke balans
  • hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar een nieuwe job
  • begeleiding bij solliciteren
  • begeleiding bij contractbespreking
  • begeleiding bij nieuwe job
  • administratieve en logistieke ondersteuning

Contact

Neem vrijblijvend contact op