STROOMSTERKTE

Dit project is inmiddels afgelopen. Voor meer informatie rond doorstroom kan je terecht op onze pagina:
www.mentorvzw.be/doorstroom

Wat

Het project STROOMSTERKTE (uitstroom Sociale Economie) is gefinancieerd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds en brengt partners uit de sociale economie (SE) en het normaal economisch circuit (NEC) dichter bij elkaar met het oog op doorstroom van medewerkers.

Partners

 

Doel

Het globale doel van het project STROOMSTERKTE is de doorstroom verhogen uit de Sociale Economie naar het Normaal Economisch Circuit (privésector).

We willen dit onder  bereiken door een aantal acties te ondernemen:

  • Opzetten van minstens 22 doorstroomtrajecten met doelgroepwerknemers.
  • Verbeteren van de werderzijdse perceptie tussen het NEC en de SE

 

Wie

Het project STROOMSTERKTE richt zich op

  • Doelgroepwerknemers Sociale Werkplaats uit Kringloopcentrum, Constructief en Tandem vzw (dit zijn mensen die langdurig werkzoekend geweest zijn).
  • Leerwerknemers (art. 60§7) uit Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen, Constructief en Tandem vzw

 

Hoe

Het project STROOMSTERKTE voorziet in de loop van het project vier hoofdactiviteiten:

  1. Methodiekontwikkeling van de doorstroomcoaching
  2. Interne communicatie en detecteren deelnemers
  3. Opzetten van doorstroomtrajecten
  4. Verbeteren van de wederzijdse perceptie

Waar

Het project STROOMSTERKTE vindt zowel plaats bij de partners binnen de SE (screening, coaching, begeleiding, opleiding) als bij de partners van het NEC (stages, eventuele tewerkstelling).

Wanneer

Het project is gestart in december 2012 en liep tot en met november 2014.

 

  

type: