SUCCES Monitoring Committee 10

Het 10de Montoring Committee van SUCCES ging door in Lowestoft (UK) bij onze projectpartners van Community Connections. Mentor vzw en OCMW Kortrijk waren van de partij om de Kortrijkse kant van het Europese SUCCES-verhaal toe te lichten.

Naar traditie werd er gestart met de bespreking van de vooruitgang van het project en de lokale implementatie van het project bij de verschillende partners. Daarna werd overgegaan naar de praktische en inhoudelijke discussies over de komende project-evenementen en –activiteiten.

Er ging veel aandacht naar de uitwerking van een projectvideo die gebruikt zal worden op de jury-zitting van de Regiostars die op 9 oktober 2012 in de Europese Commissie te Brussel wordt voorgesteld. Ook de agenda en uitwerking van het derde EU-seminarie van SUCCES, dat op 17 januari 2013 doorgaat bij onze Franse partner Maison de l’Initiative in Grande-Synthe was een belangrijke topic.

   

Daarnaast organiseerde Mentor een workshop ‘train-de-trainer’ voor alle projectpartners over hoe een ‘skills audit’ geïmplementeerd kan worden tijdens buurtactiviteiten. Deze workshop bevatte vele tips voor de projectpartners over de manier waarop men objectief, concreet en compleet kan observeren, interpreteren en omzetten in een bruikbaar competentieverslag voor de deelnemer. Hiermee kunnen projectpartners aan de slag in hun eigen context en kan de skills audit verder vorm krijgen.

Het volgende monitoring committee van SUCCES gaat door op 18 en 19 december in Kortrijk

Meer info ?
Contacteer Justien Jonckheere