actief

JoWW= Jongeren Welzijn Werk

JoWW wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken.
We vertrekken hierbij vanuit een klantgerichte benadering en kunnen ondersteuning bieden op verschillende domeinen: materieel (inkomen, schuldbemiddeling, huisvesting, enz.); psychisch (verslavingsproblematiek, depressie, enz.); medisch (gezondheidsproblemen, functiebeperkingen, enz.); sociaal (gezinsrelaties, vereenzaming, discriminatie, enz.); cultureel (inburgering, emancipatie, enz.).CREActief

CREActief haalt creatieve methodieken en psycho-educatie uit de therapeutische context naar de wereld van werkzoekendenbegeleiding.
CREActief ontwikkelt een innovatieve dienstverlening, complementair aan bestaande trajectbegeleiding richting werk
CREActief richt zich specifiek op verbaal minder sterke werkzoekenden en werkzoekenden met mentale blokkades richting(begeleiding naar) werk.ESF oproep 432 doorstroom maatwerk en LDE

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen de deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE.
Deze doorstroombegeleiding wordt voorzien in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE en bijhorende uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering voor doelgroepwerknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject naar het Normaal Economisch Circuit.


Pagina's

Abonneren op RSS - actief